Weblog van Spruit - old

Hersenspinsels ontsproten aan het brein van een dotcomslaaf.

zaterdag, december 29, 2001

Visual Studio .Net Beta 2 is nog erg buggy. Ik krijg aan de lopende band errors. Ook verschijnen soms, zonder dat de code veranderd is, datagrids en repeaters niet meer.

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!!

vrijdag, december 28, 2001

Als ik met Oud en Nieuw in Diogenes in beschonken toestand bier bestel om 00:01 uur, moet ik dan ook met Euro�s betalen? En als dat niet hoeft en ik betaal gewoon met guldens, krijg ik dan al Euro�s terug? Dus ... zo leest u, die invoering van de Euro heeft toch ernstiger gevolgen dan menig levensgenieter had voorzien. Misschien moet ik voor de zekerheid mijn Eurokit maar op zak houden met Oud en Nieuw ...

Voor alle vragen over de Euro kun je trouwens terecht op http://www.euro.nl/.

Image editors om al die irritante hoekjes, bochtjes en balkjes te maken voor het design van webtemplates.

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!!

donderdag, december 27, 2001

IBM bied Ariba diensten aan via internet.

Gapende security holes in Windows XP. Blijkbaar is XP dan toch niet zo heel erg verschillend van zijn voorgangers...

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!!

maandag, december 24, 2001

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!!

zondag, december 23, 2001

Ik ben gisteren maar eens begonnen met een webapplicatie in Visual Studio .Net. Als taal gebruik ik C#, oftewel c-sharp, oftewel zie scherp. Erg leuk gevonden weer van MS trouwens. De keuze viel op C#, omdat dat nogal op java schijnt te lijken en dat lijkt wel zo te zijn. De betaversie van .Net is nog wel wat buggy. Vooral met het installeren ervan heb ik problemen gehad, maar het werk wel fijn. Je sleept je objecten zo je webform op en later kun je de code die er achter hangt eenvoudig aanpassen aan je eigen wensen. Het is trouwens aan te raden de gratis betaversie te blijven gebruiken, want de nieuwe versie is time-bombed.

Wat opviel is dat asp.Net toch echt wel anders is dan gewone asp. Met name de objectgeori�nteerde aanpak viel me op. Bij elke webform.aspx zit ook een webform.aspx.cs waar in feite je applicatiecode in staat. De aspx-file is alleen voor de html (met .net tags erin). Een belangrijke methode in de aspx.cs-file is page_load. Deze dient, logisch, om alles goed op te zetten wanneer de pagina geladen wordt. Dus bijvoorbeeld wanneer je werkt met een database waarvan je bepaalde data in een dataGrid wil weergeven:
oleDbDataAdapter1.Fill(dataSet1); // Vul je datasetobject
dataGrid1.DataSource = dataSet1; // Koppel je dataset aan je datagrid
dataGrid1.DataMember = "EDITORIALS" // Geef aan welke tabel je gaat weergeven
dataGrid1.DataBind(); // Verzegel het huwelijk met je dataset

Verder bestaat de aspx.cs-file uit een namespacedeclaratie met daarin de public declaratie van je webformclass. In de constructor van de webformclass vinden we tenslotte nog een aanroep van de Page_Init methode die alle componenten op het webform initialiseert. Bijna al deze code wordt automatisch gegenereerd door Visual Studio, waarna je het kunt gaan aanpassen/uitbreiden volgens je eigen wensen.

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!!